Ett steg närmare paradiset

En processbeskrivning

...från att hitta en tomt till att ha ett färdigt hus, såhär går det till.

En tumregel är att du genom att bygga kan komma väldigt mycket närmare dina drömmar än om du köper färdigt. En bra början är om du hör av dig till oss och berättar om vad det är du skulle vilja ha och din budget. Vi kan då ge ett preliminärt besked om du kommer att kunna nå ändra fram, eller om du måste ändra något i din kravbild.

Nästa steg är att komma hit och titta på plats. Husdesign är ju inget problem att titta på och fundera på även om man befinner sig på distans, men en plats måste upplevas. En plats är mer än vara hur den ser ut, den kan vara ”hemma” för somliga och inte betyda något alls för andra.

Tomtköp

När tomten så är funnen, så skall en teknisk utredning göras för att säkerställa vad som kan göras och inte. Så långt inga kostnader. En geometra kommer att hjälpa till att ta in dokumentation och information och lämna ett besked om hur mycket som kan byggas, antal våningsplan etc. Det går däremot inte att på den här nivån få ett detaljbesked om husets utformning, eftersom det sist och slutligen är så att kommunen fattar beslut utifrån bygglovansökan. Det innebär att det kan finnas ett behov av detaljjusteringar senare i projektet. Men här får vi veta hur mycket som kan byggas och i grova drag hur det kan utformas, samt om det finns begränsningar av olika slag.

Om informationen i det här skedet är tillfredsställande är det dags att köpa tomten. Proceduren är densamma som vid husköp. Ett tips: Fram till årsskiftet 2012 är avgifterna låga för att köpa jordbruksmark att bygga på. Därefter kommer de statliga kostnaderna att stiga rätt rejält.

 

Projekt/bygglov

När tomten är inköpt påbörjas administrationen. Här görs vad som kallas ”projektet”. Nu skall ritningarna göras tillsammans med arkitekten. När dessa är klara skall alla tillstånd sökas. Det är bygglov hos kommunen, seismiska förutsättningar hos marken som skall undersökas, skogsvårdsstyrelsen som skall kolla så att den naturliga floran och faunan inte påverkas etc.

 • Det kompletta projektet skall inlämnas till kommunen i fyra kopior.
 • Det kompletta projektet skall även inlämnas till ”Sopraintendenza” i regionens huvudkontor för att det landskapsmässigt skall godkännas. Tre kopior hit, och lång väntetid i de flesta regioner (i Palermo kan man t ex vänta 150 dagar)
 • Projektet skall presenteras för skogsvårdsstyrelsen i tre kopior plus tre kopior av en geologisk/seismologisk utredning som utförs av en geolog, innehållande även tbeskrivning av vatten och avloppslösningar. Även här är det en betydande väntetid. T ex i Palermo tar denna fas cirka 180 dagar.
 • Projektbeskrivning av ellösning skall presenteras för kommunen.
 • Husets tekniska struktur/material skall beskrivas i projektet och godkännas.

Men som sagt, denna fas överlämnas till en ansvarig geometra som handhar hela projektet.

Som ni förstått av redovisningen ovan, så kommer nu en väntetid. Hur lång den är beror på i vilken kommun man skall bygga. Det kan röra sig om allt mellan fyra månader och 1.5 år.

 

Byggfas

När så alla beslut är på plats så sätter själva byggandet igång. Designen och till stor del även materialvalen är då redan klara. Denna del är betydligt snabbare. Allt är redan bokat och klart och från ax till limpa krävs cirka två månader totalt. Om ni inte väljer att vara på plats för att överinse, så kommer vi att ha projektledning som flera gånger i veckan kommunicerar, skickar bilder etc.

Betalningsströmmarna här ser sådana ut att ni efter att ni köpt tomten betalar kostnaderna för själva projektet/bygglov. Pengarna deponeras på ett särskilt konto och vi tar hand om alla upbetalningar. Att vi valt att göra så, beror på att det förenklar betydligt för er och vi kan hålla en bättre kontroll över hela projektet.

När projektet är klart och godkänt sätts kostnader för grund, el, vattendragning, golvläggning, eventuella solpaneler, inomhusmålning, kök och fasad in på samma konto. Dessa pengar betalas ut till leverantörer vid olika tidpunkter.

För själva huset betalas 50% vid byggstart och 50% när huset är färdigbyggt.

 

Din arbetsinsats i korthet

Låter det fortfarande komplicerat? Låt mig förklara. Din insats i det här är:

 • Välj den tomt där du vill ha ditt hus
 • Rita upp/beskriv ditt hus i grova drag och låt vår arkitekt göra det tekniska jobbet
 • Låt oss undersöka att du kan göra det du vill på den plats där du vill göra det
 • Köp tomten personligen alternativt via en fullmakt till oss eller någon annan som pratar italienska
 • Gör en internetbetalning för all administration kring bygglov
 • Vänta i godan ro på att allt blir klart
 • Gör en internetbetalning för allt ”runtom” samt en för 50% av själva huskostnaden
 • Svara på frågor kring materialval etc under konstruktionsperioden
 • Godkänn resultatet och betala resterande 50% av konstruktionskostnaden.

Vi svarar för allt administrativt arbete, alla kontakter med alla inblandade yrkeskategorier, företag och myndigheter. Du gör det goda som handlar om smak, tycke och att skapa ditt drömboende. Alla kostnader och tidpunkter för betalningar kommer att vara kända i förväg.


Generellt om att bygga på Sicilien
En processbeskrivning
Kostnader
Om våra dammusos

Begär mer information

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Din e-postadress:

Ditt telefonnummer inkl landkod:

Ditt mobilnummer inkl landkod:

Ditt Skype ID:

Din gatuadress:

Din postort:

Ditt postnummer:

Din region eller delstat:

Ditt land:

Meddelande:

48 0.1694