Ett steg närmare paradiset

Generellt om att bygga på Sicilien

Tvärtemot vad många tror, så är regelverket kring nybyggnation i Italien mycket strikt och hårt reglerat.

Särskilt Sicilien har en historia av ett ihärdigt svartbyggande och man har under de senare decennierna arbetat hårt för att reglera upp och se till att gällande regler åtföljs. Det kan i vissa fall kännas begränsande, men man skall ha i åtanke att bakgrunden är att man vill verka för ett fortsatt vackert Sicilien.

Det innebär också att man inte skall chansa och köpa tomtmark utan att vara komplett säker på vad man kan och inte kan göra på den. Det är ingen rolig sak att köpa en bit fin mark, och sedan inte få bygga på det sätt man tänkt sig.

I grunden finns två olika slag av byggbar mark. Den första är helt vanliga tomter med bygglov. Där har man redan från början fastslagit hur stort och hur man får bygga. Dessa tomter är dock inte helt vanliga. Anledningen är att det oftast är ett område med ett antal byggtomter (typ villaområde), och då är det oftast byggherrar som köper upp hela området, bygger och säljer färdiga villor.

Den andra typen är jordbruksmark. I grunden är regeln att du får bygga 100 m2 per hektar jordbruksmark. Se dock upp, för det finns många undantag. Det beror på avstånd till hav, andra hus, om marken ligger i skyddat område etc etc. Utgå därför aldrig från att det är så, utan se till att noggrant kontrollera vad som gäller för den mark du hittat.

Det finns även en mängd andra avvikelser, t ex om det går att påvisa att det tidigare legat ett hus av en viss storlek (t ex att murrester finns kvar), så får det ”gamla” huset återuppbyggas.

Men som sagt, ta inget för givet, se alltid till att få en professionell utredning gjord av hur mycket och på vilket sätt du får bygga på den aktuella marken. Vi hjälper förstås gärna till. Vill du lösa det på annat sätt, ta kontakt med en lokal ”geometra” som samlar dokumentation kring marken och tar kontakt med kommunen.

Generellt om att bygga på Sicilien
En processbeskrivning
Kostnader
Om våra dammusos

Begär mer information

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Din e-postadress:

Ditt telefonnummer inkl landkod:

Ditt mobilnummer inkl landkod:

Ditt Skype ID:

Din gatuadress:

Din postort:

Ditt postnummer:

Din region eller delstat:

Ditt land:

Meddelande:

48 0.1496