Ett steg närmare paradiset

Hur finansiera sitt husköp?

Det har under en tid varit tämligen kärvt att få ett italienskt banklån för att köpa ett hus här. Situationen har nu dock förbättrats och det är idag enklare att få ett lån i en italiensk bank, också för ”utlänningar”.

I krisens tidevarv har de italienska bankerna varit otroligt restriktiva med att låna ut pengar till husköp. Man har nu börjat lätta lite på restriktionerna och i dagsläget har vi samarbete med banker som beviljar huslån även till icke-italienare.

Ni kan dock se framför er en process där ni kommer att behöva uppvisa ett antal dokument, översatta till italienska av en auktoriserad översättare och stämplade av italienska ambassaden. Inget är omöjligt dock, och vi hjälper er genom den tämligen omständliga processen.

De dokument som krävs är:

- Kopia på codice fiscale (italienskt skattenummer) – fås genom italienska ambassaden
- Kopia på pass
- Lönespecifikationer de senaste sex månaderna
- Kreditupplysning (UC)
- Kontoutdrag de senaste sex månaderna
- Personbevis

Dessutom behöver banken dokumentation på huset ifråga, men det tillhandahåller vi.

Ambassaden kan tillhandahålla en lista på auktoriserade översättare. När dokumenten är översatta, stämplas de av italienska ambassaden och är sedan klara att tas till italiensk bank för att göra en formell låneansökan.

För att göra en bedömning av vad som är en maximal kostnad för ett hus, kan ni kontrollera att ni klarar följande kontroll.

Månadskostnaden för lånet samt övriga lån/krediter skall understiga 35% av hushållets sammanlagda nettoinkomst. Även om det kan vara möjligt att göra ett större lån, räkna på att ni skall kunna finansiera 40% av köpeskillingen på annat sätt.

En italiensk bank behöver ca 30-45 dagar för att behandla en låneansökan.

Finns det möjlighet att belåna en existerande fastighet, kan detta vara den enklaste lösningen.

Hör gärna av er med frågor om belåning!

Begär mer information

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Din e-postadress:

Ditt telefonnummer inkl landkod:

Ditt mobilnummer inkl landkod:

Ditt Skype ID:

Din gatuadress:

Din postort:

Ditt postnummer:

Din region eller delstat:

Ditt land:

Meddelande:

48 0.1543